Usługi rozdrabiania drewna

Odbieramy odpady drewniane

Recykling drewna poużytkowego

Odbieramy odpady drewniane

Recykling drewna poużytkowego

Odbieramy odpady drewniane

previous arrow
next arrow
Slider

Witamy na naszej stronie.

Głównym celem działania naszej firmy jest odbiór drewna poużytkowego i recykling. Głównymi surowcami które odbieramy są trociny, zrzyny tartaczne, klocki, wióry, ścinki drewna, ścinki płyt, odpady z drewna, skrzynki po owocach, opakowania, odpady z produkcji mebli, gałęzie, kłęby po kablach, odpady z płyt osb, odpady ze sklejki, pył drzewny, kora.

Świadczymy usługi rozdrabniania drewna za pomocą maszyn Doppstadt AK600, Bandit Beast 3680, Bruks, przesiewacz mobilny.

Światowy rozwój gospodarczy szczególnie w krajach Unii Europejskiej przyczynia się do zmniejszania zasobów leśnych, a co za tym idzie do deficytu surowca leśnego. Drewno jest zbyt cennym surowcem, aby go składować na wysypisku lub w niewłaściwy sposób spalać. Nasza firma postanowiła wyjść problemowi naprzeciw i podjąć działania racjonalnego zagospodarowania odpadów drzewnych.

W naszej ocenie mało wykorzystywane są odpady pochodzące ze zużytych okien, drzwi, skrzyń, palet, mebli, drewna porozbiórkowego, szalunkowego.
Pozyskiwanie pełnowartościowego surowca drzewnego z odpadów niesie za sobą korzyści zarówno ekonomiczne jak i ekologiczne. W procesie produkcji z recyklingu można uzyskać produkty wysokiej jakości m in. w przemyśle meblarskim, papierniczym.

Odbieramy odpady o kodach:

03 01 05   Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i formie innej niż wymienione w 03 01 04
15 01 03   Opakowania z drewna
16 03 06   Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80
17 02 01   Drewno
19 12 07   Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
20 01 38   Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 03 07   Odpady wielkogabarytowe

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZĄ FIRMĄ.

+ 48 536 151 866
recykling.tomdrew@gmail.com

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 wszelkie informacje można uzyskać drogą telefoniczną.
Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby prywatne oraz firmy.